Stručni odbori

Stručni odbor za branitelje

TEO ANDRIĆ

Stručni odbor za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

MARINA SAMBRAILO

Stručni odbor za domovinsku sigurnost

ANTE DAMIĆ

Stručni odbor za financije

IRENA KORDA

Stručni odbor za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt

ZLATKO BEGUŠIĆ

Stručni odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

VLATKO VULETIĆ

Stručni odbor za informiranje, informatizaciju, medije i digitalno društvo

NIKŠA PETROVIĆ

Stručni odbor za kulturu

FRANO MATUŠIĆ

Stručni odbor za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo

ROBERT DOKO

Stručni odbor za promet, pomorstvo i veze

NIKŠA KONJEVOD

Stručni odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo

NIKOLINA KRALJEVIĆ

Stručni odbor za rad i mirovinski sustav

MARTINA SKOPLJAKOVIĆ

Stručni odbor za regionalni razvoj i EU fondove

MARIJA VUČKOVIĆ

Stručni odbor za šport

BLAŽ PEZO

Stručni odbor za turizam

VLADIMIR BAKIĆ

Stručni odbor za upravu, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

ĐIVO MARKET

Stručni odbor za vanjske i europske poslove

DUBRAVKA ŠUICA

Stručni odbor za zaštitu okoliša, energetiku i vodno gospodarstvo

JAKOV BELIĆ

Stručni odbor za zdravstvo

MARIJO BEKIĆ

Stručni odbor za znanost i obrazovanje

SANJA PUTICA

KOORDINATOR STRUČNIH ODBORA

Nikša Sentić

hdz

hdz

hdz

hdz