STATUT HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE

Statut Hrvatske demokratske zajednice propisuje ciljeve i način djelovanja HDZ-a. Uz temeljne odredbe uređuje pitanja članstva, ustrojstva, načine organiziranja unutar stranke kao i pitanja vezana uz financiranje i sredstva za rad Hrvatske demokratske zajednice.

 

Statut Hrvatske demokratske zajednice

hdz

hdz

hdz

hdz